Kategorija: Snegobran

Snegobran in njegove glavne funkcijeSnegobran in njegove glavne funkcije

Poznate snegobran? Veste, za kaj se uporablja in kam točno se namešča? Četudi za to opremo slišite prvič, lahko pravzaprav sklepate, za kaj se uporablja. Vsekakor pa nekateri to koristno strešno opremo oziroma dodatek imenujejo tudi snegolov.

Za snegobran je značilno, da lahko na zelo učinkovit način preprečuje zdrs snega, obenem pa tudi zelo olajša samo vzdrževanje strehe na objektu. Pri izbiri takšnega strešnega dodatka pa je vsekakor potrebno upoštevati kar nekaj dejavnikov. Najpomembnejši med njimi pa so zagotovo naklon strehe, količina in vrsta snežnih padavin, ne nazadnje še vrsta strešne kritine.

Snegobran se lahko preprosto zatakne za strešno kritino

Če pri izbiri snegobrana temeljito upoštevamo vse omenjene dejavnike, je takšen dodatek za streho za uporabo sila preprost. Zatakne se ga samo za strešno kritino, lahko pa se tudi zabije ali pa privije. Če je količina zapadlega snega večja in če je tudi naklon strehe nekoliko večji, mora biti snegobran zato precej bolj čvrsto pričvrščen na streho. Le na takšen način lahko namreč na dovolj učinkovit način opravlja svoje delo oziroma funkcijo.

Pri izbiri ustreznega snegobrana je torej poleg količine zapadlega snega pomembna še vrsta snega. Gostota te padavine se namreč razteza nekje med 10 pa vse do 150 kilogramov na kubični meter. Vrsta snega pa se spreminja tudi glede na samo lego, nadmorsko višino, ne nazadnje je to odvisno tudi od vremenskih pojavov, kot sta veter in temperature. Neredko pa je polzenje snega odvisno tudi od podlage, na katero sneg zapade.

Več vrst snegobrana

Na trgu vam je na voljo snegobran v več različicah. Lahko pa takšen dodatek za streho delimo na dve večji skupini. Ločimo linijski snegobran in točkovni. Neredko se pri nameščanju na streho uporabi kar kombinacija obeh vrst oziroma tipov.

Med linijskimi snegobrani so poznani še drugi klasični tračni in cevno enovrstni ali pa dvovrstni snegobrani.