Kategorija: Analiza vode

Osnovna kemijska analiza vode vključuje pH, elektroprevodnost in TDS ter trdoto vodeOsnovna kemijska analiza vode vključuje pH, elektroprevodnost in TDS ter trdoto vode

Analiza vode, ki jo uporabljate na svojem domu, vam lahko na primer pove, ali je vaša voda mehka ali trda. Osnovna kemijska analiza vode pa poleg trdote vode vključuje še druge meritve. To so pH, elektroprevodnost ter TDS.

Električna prevodnost je torej ena od lastnosti pitne vode. To nam pove, da voda prevaja električni tok. Takšna meritev je odvisna od prisotnosti ionov v vodi, torej od njihove koncentracije, naboja, gibljivosti, temperature. Lahko rečemo, da je električna prevodnost indikatorski parameter, njena sprememba pa kaže na potencialno onesnaženost pitne vode.

S pH vrednostjo vode se izraža stopnja bazičnosti oziroma kislosti vode. Ekstremne vrednosti v pitni vodi so lahko posledica napak v pripravi vode ali pa nezgod. Za pitno vodo se določa mejna pH vrednost, in sicer je ta med 6,5 in 9,5. Če so zaznane kakršne koli spremembe, je nujno potrebno takojšnje ugotavljanje ter posledično tudi odpravljanje vzrokov.

Kaj pa je trdota vode

Vsekakor analiza vode vključuje tudi meritev, ki je vezana na trdoto vode. To je naravna lastnost vsake pitne vode. Povzročajo pa jo raztopljene mineralne snovi. Te vodi dajejo tudi okus. Praviloma je pitna voda na oskrbovanih območjih srednje trda do trda. Vsekakor pa je to takšna lastnost vode, ki se lahko vseskozi spreminja, vendar ne do takšne mere, da bi uporabniki to lahko sploh opazili.

Pripomočki za analizo vode

Sicer pa so vam za uspešno analizo vode na trgu na voljo različni pripomočki. Ugotovili smo, da ima osnovna kemijska analiza vode kar nekaj parametrov. Vse lahko tudi izmerite. Pri takšnem opravilu vam lahko pomagajo tudi podjetja oziroma posamezniki, ki se z analiziranjem vode tudi profesionalno ukvarjajo. Najdete jih lahko tudi na spletu, kjer si prav tako lahko ogledate prav vse pripomočke oziroma kakovostne izdelke, ki vam lahko pridejo prav, ko vas bo v domačem okolju ali pa kje drugje zanimala analiza vode.…